04
آوریل

طراحی پارکینگ خودرو

يکي از ملزومات مهم و ضروري در ويلا و حياط شخصي پارکينگ خودرو مي باشد. در هنگام طراحي ويلا و حياط شخصي بايد به وجود پارکينگ در پلان طرحي...

ادامه مطلب