• تلفن: 09158089951
  • ایمیل:fazaysabz1010modern@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-22:00

طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی محوطه و فضای سبز:

جهت بهره برداری بیشتر از فضای باغسرا، ویلا، روف گاردن و دل نشین کردن محوطه، می توان اقدام به طراحی محوطه و فضای سبز محل کرد. طراحی توسط شرکت های مختلف انجام می گردد. اما در هنگام طراحی باید در نظر داشته باشید که طراحی محوطه و فضای سبز توسط شرکت های تخصصی فضای سبز انجام گیرد. چون باید مشخص شود که حداکثر ارتفاع، رشد سالیانه و نیاز های بیولوژیکی گیاهان به چه صورت است و این فقط از عهده کارشناسان فضای سبز بر می آید.

شرکت پردیس سازان طبیعت طرح برساد به عنوان شرکت تخصصی در زمینه طراحی محوطه و فضای سبز ویلا، باغسرا و و روف گاردن با رعایت موارد بالا فضای سبز دل نشین و ماندگاری را می سازد