04
آوریل

طراحی پارکینگ خودرو

يکي از ملزومات مهم و ضروري در ويلا و حياط شخصي پارکينگ خودرو مي باشد.

در هنگام طراحي ويلا و حياط شخصي بايد به وجود پارکينگ در پلان طرحي توجه شود. گروه پرديس سازان طبيعت طرح برساد به عنوان طراح ويلا، باغسرا و حياط شخصي معمولا در طراحي ها پارکينگ را در ابتداي ورودي ويلا قرار مي دهد و دليل آن نيز آسيب رسيدن به کف سازي و ساير اجزاء موجود در ويلا در هنگام عبور خودرو مي باشد. در بعضي موارد به دليل محدوديت هايي که کارفرما دارد، مسير عبور خودرو تا درب ساختمان امتداد مي يابد. در هنگام طراحي پارکينگ بايد به يک سري از موارد توجه داشته باشيم که موقع اجرا و استفاده محدوديت نداشته باشيم.


1- ميزان گنجايش پارکينگ بايد توسط کارفرما اعلام گردد و در داخل طرح آورده شود
2- در اطراف پارکينگ بايد گونه هاي رونده کاشت شود تا براي پارکينگ و خودرو سايه بان تشکيل دهد.
3- متريال کف ويلا بايد به نحوي باشد که در اثر رفت و آمد خودرو دچار تخريب نشود

4- در هنگام تکميل کردن گونه هاي گياهي اطراف پارکينگ در نظر داشته باشد که گونه هاي خاردار و آسيب رسان مثل زرشک و يوکا استفاده نشود، چون اين گونه هاي گياهي به بدن افراد آسيب مي رساند. اما مشکل اصلي کودکان هستند که صورت آنها در ارتفاع پائين و نزديک به اين گياهان است.
5- شيب بندي و متريال پارکينگ به نحوي باشد که هنگام شست و شوي خودرو آب در سطح آن جمع نشود

6- پارکينگ خودرو بايد از ساير اجزاء تشکيل دهنده مجموعه دور و با فاصله باشد، چون اگر در نزديکي باربيکيو باشد احتمال رسيدن آتش و خاکستر به خودرو وجود دارد. اگر در نزديکي استخر باشد، احتمال دارد کودکان در هنگام پياده شدن از خودرو به سمت آب بروند که اين امر نيز خطرناک مي باشد. بايد از زمين بازي کودکان نيز دور باشد، چون قد آنها کوتاه است و از داخل خودرو ديده نمي شوند.